ความกังวล ที่ ผู้สูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ที่กำลัง พิจารณา การเลิก การสูบบุหรี่ สอบถาม คือ“ อะไรคือสิ่งที่ อุดมคติ แนวทาง ในการ เลิก การสูบบุหรี่ ?” มี หลายพันคน ของ ชายและหญิง ที่ต้องการ เลิก การสูบบุหรี่ สุขภาพโดยรวม ปัญหา ที่ การใช้ยาสูบ สามารถ ทำให้ ได้ ถูกต้อง รับทราบ แต่ บุคคล ไม่สามารถ อยู่ในตำแหน่ง ที่จะ ยอมแพ้ เนื่องจากข้อเท็จจริง ของ มาก เสพติด ลักษณะนิสัย ของนิโคตินซึ่งอยู่ในยาสูบ ธรรมดา เลิก สูบบุหรี่ ช่วยซึ่ง แลกเปลี่ยน นิโคติน with no การใช้ยาสูบ ประกอบด้วย หมากฝรั่งคอร์เซ็ตและแผ่นแปะ เครื่องมือช่วยเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า “นิโคติน ทดแทน บำบัด ผลิตภัณฑ์ ” ทำ สนับสนุน สนอง ความอยากนิโคติน

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก สำหรับ หลาย คือ การปฏิบัติ ของ การสูบบุหรี่ คือ ทั่วไป ” เชี่ยวชาญ “. บุหรี่ไฟฟ้า มันคือ ไม่ใช่แค่นิโคตินเท่านั้น ผู้ที่สูบบุหรี่ ก็ชอบ ความรู้สึก ของการ กระตุ้น บุหรี่เข้าปากและสูดดมและหายใจออกควัน การกระทำของ การสูบบุหรี่ จะได้รับ เชื่อมโยง เพื่อความพึงพอใจ ความเชี่ยวชาญ เช่น มี ควันกับ ดี ถ้วย เอสเปรสโซ หรือ หลังจากนั้นไม่นาน ดีเยี่ยม มื้ออาหาร . ” พบ ” พร้อม กับนิโคตินทำให้บุหรี่ การใช้ยาสูบ มาก ยาก นิสัย เพื่อ แตก.

มี ค่อนข้าง ใหม่ โซลูชัน ใน ตลาด ที่ ได้รับ ใน การยอมรับ . มันคือ เรียกว่า บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ และฉัน พิจารณา มัน มีแนวโน้มที่จะ ทำให้ มาก ของ การรับรู้ เป็น กลยุทธ์ เพื่อ สิ้นสุด การสูบบุหรี่ บุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ คือบุหรี่ที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่ง ให้ ผู้สูบบุหรี่ ประสบการณ์ ของ การสูบบุหรี่ บุหรี่ ปกติทั่วไป ไม่มี ทั้งหมด อันตราย สารพิษอันตราย บุหรี่ ดิจิทัล ดูเหมือน และให้ความรู้สึก มาก เทียบได้ กับบุหรี่ ปกติ . มันมีห้องที่เปลี่ยนนิโคตินเหลวบริสุทธิ์ให้กลายเป็นไอระเหย การจัดหา ความรู้สึก ของ การใช้ยาสูบ เป็น โดยทั่วไป บุหรี่, กับไม่มี สาร ทั้งหมดที่มีอยู่ ปัจจุบัน ใน มาตรฐาน ควันบุหรี่. ผู้สูบบุหรี่ ได้รับสารนิโคตินและ การสูบบุหรี่ “ประสบการณ์ ” โดยไม่ต้องมี ทั้งหมด สุขภาพ หลุมพราง ของบุหรี่ การสูบบุหรี่ttes

บุหรี่ ดิจิทัล รวม ตลับนิโคตินซึ่งใช้แทนกันได้และ หาได้ ในจุดแข็งที่ หลากหลาย สิ่งนี้ ทำให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก้าวหน้า ลดจำนวนลง ปริมาณ ของนิโคตินที่พวกเขา บริโภค โดยเปลี่ยนไปใช้ตลับที่มี น้อยกว่ามาก นิโคติน เนื้อหา ค่าใช้จ่าย ของบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ นั้น อย่างมาก น้อยกว่ามาก กว่าบุหรี่ ปกติ ยาสูบ สินค้า .

แม้ว่าความจริงแล้วบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ จะ อย่างมีนัยสำคัญ สุขภาพดีขึ้น กว่ายาสูบ แต่นิโคติน จริงๆ เสพติด ถ้า คุณเป็น ไม่ใช่คนสูบบุหรี่ฉัน แน่นอน จะไม่ start off ถ้า คุณ เป็น ผู้ใหญ่ ที่ ก่อนหน้านี้ สูบบุหรี่และ คุณ แสวงหา เพื่อหาวิธี ลด ผลรวม หรือ ยอมแพ้ ฉันอยากจะ ผู้สนับสนุน แสวงหา ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *